Om Ecoklimat

Solenergi

I solfångaren omvandlas solens strålar till värme, till skillnad från solceller där de omvandlar solenergi till el.

Solceller

Idag satsar många på solceller. De senaste åren har Sverige fördubblat solcellskapaciteten år efter år. Det beror på att tekniken har blivit billigare och att staten på olika sätt stöttar dig som vill producera el från solen. Innan du sätter igång att installera bör du kontrollera med kommunen om det krävs bygglov för solceller på din fastighet. Din utrustning måste också vara godkänd för att användas i elnätet. Ecoklimat hjälper dig med allt som behövs för att installera solenergi i din fastighet.

Solvärme

Eftersom solvärme finns i stora mängder främst under sommaren är det alltid ett bra komplement till en annan värmekälla. Ofta använder man solfångare för att värma varmvatten under sommarhalvåret, men väljer du ett kombisystem kan solen även bidra till uppvärmning under vår och höst.

Kombinera sol och vindkraft