Energilösningar till BRF

Vi riktar oss till dig som är styrelsemedlem i en BRF och fått ansvaret att se över era energilösningar. Vi har en god erfarenhet av att jobba tillsammans med bostadsrättsföreningar och vi kommer gärna till ert styrelsemöte för att berätta om oss, vår erfarenhet av BRF:er och våra energilösningar.

Ecoklimat projekterar och levererar heltäckande kvalitetssäkrade värmepumpsprojekt, fjärrvärmecentraler, och solceller för alla typer av bostadsrätter över hela landet med kombinerade anläggningar av frånluftsvärmepump med Fjärrvärme, eller bergvärmeanläggningar utan tillskott. På befintliga anläggningar utför vi alltid en grundlig undersökning av BRF:ens värmesystem så att dem mest optimala lösningen kan tas fram ur både energi, miljö och ekonomiskt hänseende.

Vi erbjuder upp till 5 års garanti med serviceavtal!

På alla våra projekt lämnar vi upp till 5 års garanti genom vår kvalitetssäkring som innefattar allt från projektering, konstruktion, samordnade leveranser, intagning, installation, uppmärkning, drifttagning, övervakning och service under garantitiden för att erhålla optimerad drift. Vi använder oss alltid av väl etablerade företag som leverantörer, så du som kund vara känna dig helt trygg med oss.