Hoppa till innehåll

Prata energilösningar med oss!

SOLENERGI

Idag satsar många på solceller. De senaste åren har Sverige fördubblat solcellskapaciteten år efter år. Det beror på att tekniken har blivit billigare och att staten på olika sätt stöttar dig som vill producera el från solen. Innan du sätter igång att installera bör du kontrollera med kommunen om det krävs bygglov för solceller på din fastighet. Din utrustning måste också vara godkänd för att användas i elnätet. Ecoklimat hjälper dig med allt som behövs för att installera solenergi i din fastighet.

VÄRMEPUMP

Värmepumpar är vanliga i svenska fastigheter, men det är viktigt att ha ett bra och pålitligt serviceavtal. Värmepumpar sparar energi, men vad många glömmer är att utföra den service som behövs. Service ger både en längre livslängd och fortsatt bra energibesparing. Ecoklimat erbjuder serviceavtal för värmepump, värmeanläggningar och hela undercentraler i alla typer av fastigheter.

VINDKRAFT

Vindkraft till el är ett miljövänligt alternativ och är den förnybara energikälla som ökar mest i världen. Idag producerar vindkraften i Sverige mer än 8 procent av vår elanvändning.

Idag kan el från vindkraft konkurrera med andra energikällor både när det gäller ekonomi och teknik.

Ecoklimat installerar vindkraft, prata med oss inför ditt beslut om investering.

LADDBOX

Vi erbjuder laddboxar till elbilar

FRÅN KALKYL TILL FÄRDIG ENERGILÖSNING

1.

Med från början

Första steget är att vara delaktiga i ett tidigt skede i projekteringen.

2.

Komplett dokumentation

I ett andra steg erbjuds kompletta materiallistor på undercentraler, uppmärkning på av oss levererad utrustning, intagning, besiktning innan påfyllning, driftsättning, samordnad provning samt drift och skötsel av värmeanläggningar.

3.

Leverans & avstämning

I ett sista tredje steg finns alltid överlämnande och utbildning och service på alla våra färdigställda anläggningarna med.