SERVICEAVTAL FÖR VÄRMEPUMP

Trygga din investering och maximera din besparing genom att teckna ett serviceavtal för värmepump. Du kan ha serviceavtal på hela din värmeanläggning, även hela undercentralen!

Värmepumpar är vanliga i svenska fastigheter, men det är viktigt att ha ett bra och pålitligt serviceavtal. Värmepumpar sparar energi, men vad många glömmer är att utföra den service som behövs. Service ger både en längre livslängd och fortsatt bra energibesparing. Ecoklimat erbjuder serviceavtal för värmepump, värmeanläggningar och hela undercentraler i alla typer av fastigheter.

bergvarme

Varför serviceavtal för värmepump och undercentral?

Egentligen, borde du nog ställa frågan tvärtom – varför skulle du inte serva? Alla vitvaror måste servas med jämna mellanrum, för att fungera så bra som möjligt. Med ett serviceavtal tar du hand om både värmepump och undercentral.

En bra värmepump med lång livslängd

En värmepump som servas håller helt enkelt längre. Smuts som letar sig in, kan efter hand ställa till problem. En rengjord värmepump och undercentral mår bättre och håller längre.

Certifierad kyltekniker

Det rekommenderas starkt att du tar hem en kunnig kyltekniker med några års mellanrum. En kyltekniker kan utföra en noggrannare rengöring än vad du kan åstadkomma själv och åtgärdar eventuella fel och brister på plats.

 

Samtidigt är det också viktigt att hålla hela systemet under uppsikt, för att tidigt upptäcka om något är fel. Om fel upptäcks tidigt brukar det bli betydligt billigare att reparera, då åtgärder kan sättas in i tid.

Vi har servicepaket som ger dig som kund allra största trygghet. Vi har professionell kunskap om värmepumpar från de ledande tillverkarna och vi tar hand om hela undercentralen.

Allt fler större fastigheter och flerfamiljshus väljer värmepump framför andra alternativ. Även här har vi mycket stor kunskap och kunderna spar mycket pengar och miljö.