Vi är ett IVT Center

Om Ecoklimat

Bolaget Ecoklimat i Norden AB bildades 2009, av grundare med gedigen kunskap och mer än 30 års erfarenhet inom inomhusklimat då Ecoklimat såg sig ha kunskap för att uppnå optimal kundnöjdhet.

Vi vänder oss till villa- och fastighetsägare som på ett kvalitativt och miljövänligt sätt vill spara energi genom sitt val av anläggningar för inomhusklimat. Genom våra kompetenta och välutbildade medarbetare strävar vi emot att uppnå optimal kundnöjdhet.

Affärsidé

Ecoklimats affärsidé är att leverera energieffektiva anläggningar som tar hänsyn till inre och yttre miljö genom att sälja, driftssätta och kvalitetssäkra anläggningar för värme, varmvatten, luft och kyla.

Vårt mål

Ecoklimat ska vara det bolag som har marknadens högsta kundnöjdhet inom branschen.

Vår vision

Ecoklimat ska bli ett ledande bolag inom inomhusklimat på den nordiska marknaden.