Laddbox för elbilar

Laddbox till elbil, inklusive installation: pris från 16 000:- inkl. moms, berättigar till ansökan om bidrag á 8 000:- från Naturvårdsverket. 

Samtliga våra laddboxar är tillverkade i Sverige och godkända för bidrag från Naturvårdsverket (50% av totalkostnaden, max 10 000)