Checklista vid hembesök.

För din säkerhet under pågående pandemi följer vi dessa riktlinjer medan vi arbetar i ditt hem:

Tillsammans med IVT arbetar vi för att ge dig ett tryggt besök vid service eller installation.

Vid eventuella frågor kontakta oss före hembesöket.
Har någon i hushållet minsta symptom ber vi dig att avboka besöket