Checklista vid hembesök.

logga_sakra_hembesok

För din säkerhet under pågående pandemi följer vi dessa riktlinjer medan vi arbetar i ditt hem:

Vi kommunicerar i hög utsträckning via telefon/videosamtal/chat/mail.

Vi håller alltid ett avstånd på minst 2 meter.

Vi håller god ventilation.
Öppnar fönster och dörrar där det är möjligt.

Vi tvättar händerna regelbundet samt använder handsprit.

Vi använder handskar samt undviker att röra onödiga ytor i ditt hem.

Vi använder egna handdukar vid behov.

Vi håller samtal utomhus om möjlighet finns.

Vi minimerar arbete tillsammans med andra hantverkare.

Vi rengör regelbundet ytor och objekt som vidrörts efter arbetet är utfört.

Vi tar med skräp, all utrustning och ser till att allt är städat efter avslutat jobb.

Vi använder alltid munskydd vid behov.

Tillsammans med IVT arbetar vi för att ge dig ett tryggt besök vid service eller installation.

Vid eventuella frågor kontakta oss före hembesöket.
Har någon i hushållet minsta symptom ber vi dig att avboka besöket

ivt