VINDKRAFT

Vindkraft till el är ett miljövänligt alternativ och är den förnybara energikälla som ökar mest i världen. Idag producerar vindkraften i Sverige mer än 8 procent av vår elanvändning.

Idag kan el från vindkraft konkurrera med andra energikällor både när det gäller ekonomi och teknik.

Ecoklimat installerar vindkraft, prata med oss inför ditt beslut om investering.

windturbin

Kombinera vind och solkraft